close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس بوسه زدن

فروشگاه اینترنتی اهورا
جدیدترین پیامکهای لبگیری و بوسه زدن

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان

اس ام اس بوسه باران

چهارشنبه 26 شهريور 1393

اس ام اس بوسه باران

پیامک بوسه(شهریور 1393)

 

اس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
گاهي دلم مي خواهد از خيالــــم تو را بيرون بکشم

و سراپايت را غـــرق بــوســـه کنــــماس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
بوسه هايت انار را مي ترکاند

نفس هايت سيب را مي رساند

آغوشت ابر را مي باراند

پاييزتريني تواس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگير

من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏هاي باران روي صورتت هم حسودي مي کنماس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid

داغتـــريـن آغــــوش هـــا را از تنـت

و شيـريـــن تـريــن بــوســـه هـــا را از لبـــانت بيـــرون مي کشـــم

بــه تـلـــافـي تمـــام روزهــايـــي کـــه مي خــــواهمت و نيسـتـــي  …اس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
سـيــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـم هـايــت  دسـت خـــط ِ کــيـست !

که بــوســيـدنــش سـجــده ي شکر دارد !اس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
ديگر هيچ مزه اى دلچسب نخواهد بود

من تمام حس چشاييم را روى لبانت جا گذاشته اماس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
مــرا ببــوس

روزهــاي سختــي در پيــش اســت

بگــذار تــو را کمــي پــس‌انــداز کنــماس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
بوسيدن تو تنها تکراريست

که تکراري نمي شوداس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
کاش فراموشت مي‌کردم

با عبورِ هر نفس در ازدحامِ خاطره‌ي لب‌ها

از ول وله‌ي بوسه و مکثاس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
فنجان چاي توام

ببين چگونه قند در دلم آب مي شود به شوق لبتاس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
درست وســـــط پيشــــانـــي ات

مي شـــود قبلـــــه گــاه لب هــاي مــــــن

بـــــــوسه هــايـــــم را همان جــا حوالـــــه مي کنـــــماس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid
بخــواب تــا نگــاهــت کنــم

و بــراي هــر نفــس تــو

بــوســه‌اي بنشــانــم بــه طعــم

هــر چــه تــو بخــواهــياس ام اس بوسه جديد
SMS BouSeh Jadid